Via Verdi Diamond, a Discoring theme and Italo Disco Legendary